Historie – Optocht 2012

Ondanks dat de Vasteloavend woert euversjaaduuwd doer ut euverlijde van ozze Rempetemper
Patrick Scholl, woar ut toch unne Sjoene Vasteloavend mit unne lach en unne troan.
Os thema woar: Sjittelend Sjina
De leedjes van Rempetemp in de optochte woare ‘Vier Make Rempetemp’ (jajoa),
‘Doot ‘ns gek’ van W-Dreej en ‘Schenk mit dein Herz’ van de Hohner.
De iesjte Pries in Oesjbik bie de waages, en de Uul (!) in Austroa woare unne kroon
op de veule oerkes wirreke aan de pekskes, de waage, de leedjes en ut schminke.
sjittenen sjina 2012
Thema Sjittelend Sjina
Wagen Unne Sjinese Waage mit twiee Draake, unne sjinese kop Platte kar+traktor, onderdelen van de geregeld via Maaskantje, 4 zoaterdige lasje, sjliepe, zaege, verve, ouwhoore en sjpass maake.
Pekskes Oet Sjina (Periwing) de pekskes bestjeld. De dames hubbe veul oavende besjteet aan de peksjes. Dat woar waal te zieen,..
Aankopen Boxe gerepareerd
Oetgedeild Gelukskoekjes
Priës 1e prijs in Oesjbik (wages), 1e Priës in Austroa en den Uul
Gefiës bie MFC De Oirsprong, Cafe in de Vrie, Oud Dorp, Jan van Cep
Extra activiteiten Rempetemp leedje : Vier Make Rempetemp (Winnaar Groet Sjennes Leedjeskonkoers). Herrensitzung Heèlehei.
Prins/Nar Nar Larry I, Prinses Hanneke I en Jeugdprins Daan I  en Jeugdprinses Faye I
Anekdotes Der woar der inne bie mit un anger pekske. Oepert oepert oepert Emotionele opening door mooi gesproken woord door Peter over Patrick Scholl

Patrick, rust zacht leeve Rempetemper
16-02-2012

patrick3